POGREBNO PODUZEĆE

Muškovac

 • Nove slike slidera 2021 - 1
 • Nove slike slidera 2021 - 2
 • Nove slike slidera 2021 - 3
 • Nove slike slidera 2021 - 4
 • Nove slike slidera 2021 - 5
 • Nove slike slidera 2021 - 6
 • Nove slike slidera 2021 - 7
 • Nove slike slidera 2021 - 8
 • Nove slike slidera 2021 - 9
 • Nove slike slidera 2021 - 10
 • Nove slike slidera 2021 - 11
 • Nove slike slidera 2021 - 12
 • Nove slike slidera 2021 - 13
 • Nove slike slidera 2021 - 14

Što učiniti kada se dogodi smrtni slučaj?

Što učiniti kada se dogodi smrtni slučaj?
Kada dođe do smrtnog slučaja na području grada Zagreba, u kući ili stanu, prijava smrti vrši se na telefonski broj policijske uprave 192 ili 112, od pozivatelja se traže slijedeći podaci: Više informacija