POGREBNO PODUZEĆE

Muškovac

Što učiniti kada se dogodi smrtni slučaj?

Kada dođe do smrtnog slučaja na području grada Zagreba, u kući ili stanu, prijava smrti vrši se na telefonski broj policijske uprave 192 ili 112, od pozivatelja se traže slijedeći podaci:

ime i prezime preminule osobe starost umrle osobe (godine) adresa smrti vrijeme smrti ime i prezime osobe koja prijavljuje smrt broj telefona za kontakt

Po nalogu policije obično kroz nekoliko sati dolazi medicinska ekipa i mrtvozornik.

Mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup umrloj osobi da bi se tijelo umrle osobe moglo pregledati, pripremiti liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala kao i sve matične podatke umrle osobe.

Ako je smrt nastupila u neobičnim okolnostima ostavite tijelo i prostor kakvog ste zatekli radi eventualnog policijskog uviđaja.

Nakon što mrtvozornik izda "dozvolu za pokop" tijelo se može prevesti na željeno mjesto pokopa. Kada smrt nastupi izvan područja grada Zagreba u kući ili stanu, prijava smrti vrši se u domovima zdravlja ili hitnoj medicinskoj pomoći.

Nazovite +385 1 6141 891 ili 098 234 220 radi dogovora i preuzimanja umrle osobe i daljnje organizacije posljednjeg ispraćaja / rezervacije termina na gradskim grobljima. POGREBNE USLUGE "MUŠKOVAC"

preuzimanje i prijevoz umrle osobe na podrućju Republike Hrvatske i inozemstvu. rezervacija ispraćaja. prodaja pogrebne opreme / salon pogrebne opreme Karlovačka cesta 58 N.Zagreb. ugovaranje ispraćaja, kremacije ili ukopa. oglašavanje u dnevnom tisku. nastup glazbenih ansabala kod ispraćaja. usluge fotografiranja, ostale usluge, vijenci i aranžmani sa vanjskim suradnicima

Smrtni slučaj u bolnici

Ako smrt nastupi u bolnici ili nekoj drugoj ustanovi na području Republike Hrvatske, u gradu ili izvan grada Zagreba, obitelj se javlja na odjel gdje je osoba ležala ili bila zaprimljena.

Nakon razgovora sa dežurnim liječnikom ili šefom odjela, te dobivanjem dokumentcije koja je u protokolu zdravstvene ustanove, potrebno se javiti na odjel patologije ili mrtvačnicu radi predaje odjeće u koju će se umrla osoba obući.

Smrtni slučaj u prometu

Kad se smrt dogodi u prometnoj nesreći, izlazi hitna pomoć koja konstatira smrt, a policija izdaje popratnicu te se tijelo prevozi na Sudsku Medicinu i Kriminalistiku radi obdukcije. Kada je obdukcija napravljena obitelj može podići tijelo pokojnika.

Organizacija pogreba ili kremiranja Ovlašteni Pogrebnik dogovara pravo i termin ukopa sa Upravom groblja ukoliko će se sprovod ili ispraćaj obaviti na jednom od 28 Gradskih Groblja. Također je potrebno izabrati pogrebnu opremu te dogovoriti program Ceremonije, Svećenika, Glazbu, Cvijeće, Oglas u dnevnom Tisku. Ako je riječ o Katoliku obratit se treba u nadležnu Župu prema mjestu stanovanja pokojnika, gdje se dogovaraju svi detalji sa svećenikom. Ukoliko se iskaže želja za sudjelovanjem Svećenika iz neke druge Župe ili Samostana, potrebno je pisano dopuštenje iz nadležne Župe. Pripadnici drugih vjerskih zajednica izravno će kontaktirati nadležne Crkve čijoj vjeri pripadaju. Nakon smrtnog slučaja potrebno je ishoditi dva važna, bitno različita dokumenta za koji je nadležan Matični ured. Prvi je smrtni list (potvrda iz matice umrlih a služi kao dokaz da je osoba umrla), dok je drugi smrtovnica (uz podatak o smrti sadrži podatke o nasljednicima i imovini umrlog koje upisuje matičar a potrebno je za ostavinski postupak). Prijava smrti Činjenica smrti prijavljuje se usmeno ili pismeno matičaru područja kojemu pripada mjesto na kojem je smrt nastupila ili na kojem je umrli nađen.

Prava Branitelja umrlog HRVI iz Domovinskog rata.

Članak 5.

Troškovi prijevoza i ukopa umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog HRVI iz Domovinskog rata su:

a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, osnovna urna, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov (do 1.800,00 kuna s PDV-om)

b) troškovi ukopa i/ili troškovi kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, krematorija, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanja pokrovne ploče, vraćanja pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenja kolica, fugiranja grobnog otvora, polaganja urne i slično (do 1.500,00 kuna s PDV-om)

c) izvođenje propisane skladbe kod odavanja vojne počasti nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja, predviđeno propisom iz članka 3. ovog Pravilnika (u neto iznosu od 400,00 kuna)

d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 600,00 kuna s PDV-om),

e) prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske: preuzimanje pokojnika, paušal ili prijevoz lokalno ako je propisan i/ili prijevoz izvan područja grada (do
5 kn/km s PDV-om)

f) prijevoz pokojnika izvan Republike Hrvatske (do 5 kn/km, a najviše do 4.000,00 kuna s PDV-om)

g) zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i

h) grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 9. ovog Pravilnika

Utvrđivanje prava na troškove grobnog mjesta umrlih HRVI-a iz Domovinskog rata i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Članak 9.

(1) Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na njihovom području ili posljednje prijavljeno prebivalište na njihovom području ako nisu imali prijavljeno prebivalište u trenutku smrti i ako oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona.

(2) Troškovi druge polovice predviđenog iznosa za jedno ukopno grobno mjesto na raspoloživom grobnom polju za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata (a maksimalno do 2.000,00 kuna s PDV-om) podmiruje Ministarstvo, a eventualnu razliku dužni su podmiriti članovi obitelji.

(3) U slučaju da članovi obitelji umrlog HRVI-a ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kupe pravo korištenja grobnog mjesta od treće osobe, temeljem kupoprodajnog ugovora i dokaza o prijenosu prava korištenja na ime kupca, imaju pravo na povrat dijela troška za kupnju prava korištenja grobnog mjesta do polovice vrijednosti grobnog mjesta na raspoloživom grobnom polju u istoj županiji (a maksimalno do 2.000,00 kuna s PDV-om).

(4) U slučaju da se članovi obitelji osoba iz stavka 1. ovog članka odluče na kupnju prava korištenja obiteljske grobnice ili ukopne niše sa više ukopnih mjesta, pravo iz ovog članka primjenjuje se razmjerno jednostrukom grobnom mjestu ili jednom ležaju u grobnici ili jednom ležaju u ukopnoj niši ili ukopnom pretincu.

(5) Osim prava iz članka 5. ovog Pravilnika umrli HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine tjelesnog oštećenja koji su do smrti koristili doplatak za njegu i pomoć druge osobe, imaju pravo na uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom (u vrijednosti do 11.500,00 kuna s PDV-om).

Smrtni slučaj u inozemstvu

Sprovodnica

Prilikom smrtnog slučaja u inozemstvu, osoba koja radi pokopa želi prenijeti tijelo umrle osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje gdje se ono nalazi u Republiku Hrvatsku, podnosi zahtjev diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH.

Pored obrasca kojeg rodbina preminulog ili ovlašteno pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, zahtjevu je potrebno priložiti slijedeće:

izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu (prema pravilima Bečke konvencije). liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti. dokaz o državljanstvu preminule osobe. putovnicu preminule osobe, koju službenik u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu mora poništiti (ukoliko je hrvatski državljanin posjedovao putovnicu). odobrenje (potvrdu) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi. podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci: ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova.

Ukoliko se radi o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa: takva potvrda svakako je obavezna.

Diplomatska misija odnosno konzularni ured dužan je prije izdavanja sprovodnice zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva ako je: osoba umrla od zarazne bolesti, osoba eksumirana ili državljanski status osobe nepoznat ili se ne može utvrditi.

Tranzit:

Za prijevoz umrle osobe u provozu preko teritorija Republike Hrvatske nije potrebno izdavati sprovodnicu Republike Hrvatske, već se prijevoz preko teritorija Republike Hrvatske obavlja temeljem odobrenja države iz koje se umrla osoba iznosi i sprovodnice države u koju se umrla osoba prenosi radi pogreba (ukopa).

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice.

Napomena:

Prilikom davanja obavijesti strankama u svezi s prijenosom urne potrebno je upozoriti da je pri prelasku državne granice RH potrebno predočiti potvrdu krematorija.

Ukoliko je preminula osoba posjedovala putovnicu RH istu je potrebno dostaviti nadležnom DM/KU na poništenje (radi ažuriranja statusa putovnice preminule osobe). Za izdavanje sprovodnice naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 27 Eura ili 39 USD. (tarifni broj 74. stavak 2. i tarifni broj 79. Zakona o upravnim pristojbama).

SMRTNI SLUČAJ U NJEMAČKOJ

Osoba koja radi pokopa želi prenijeti tijelo umrle osobe ili njegove ekshumirane ostatke iz strane zemlje gdje se ono nalazi u Republiku Hrvatsku podnosi zahtjev diplomatsko konzularnom predstavništvu RH.

Pored obrasca kojeg stranka ispunjava u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, zahtjevu je potrebno priložiti slijedeće:

izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu (prema pravilima Bečke konvencije), liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti, dokaz o državljanstvu preminule osobe, putovnicu preminule osobe, koju službenik u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu mora poništiti (isključivo hrvatska putovnica), sprovodnicu države u kojoj se dogodila činjenica smrti, potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa: takva potvrda svakako je obvezna, podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice,registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe i biti netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci: ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova; ako se radi o tranzitnoj sprovodnici potrebno je naznačiti sve podatke o načinu, odnosno prijevoznom sredstvu na koji će prijevoz tijela preminuloga biti nastavljen i podatke o graničnim prijelazima.

Napomena: Ako je zatraženo prenošenje ekshumiranih posmrtnih ostataka preminule osobe, pored naprijed navedenih podataka, svakako je potrebno priložiti zapisnik o ekshumaciji izdan od nadležnih tijela, s podacima o danu, vremenu i mjestu ekshumacije.

U postupku izdavanja sprovodnice naplaćuju se konzularne pristojbe utvrđene Zakonom o upravnim pristojbama.

U Hrvatskoj treba pribaviti dokumente koji se odnose na potvrdu da preminuli ima grobno mjesto i gdje te podaci o poduzeću koje će izvršiti pogrebnu uslugu prijevoza na mjesto ukopa. Sve ostale dokumente treba ishoditi u inozemstvu i sa svim dokumentima navedenim u popisu treba se javiti nadležnom konzularnom predstavništvu RH koje izdaje sprovodnicu.

SMRTNI SLUČAJ U SRBIJI

Popis isprava koje su nužne u slučaju prijenosa posmrtnih ostataka iz Srbije u Republiku Hrvatsku:

potvrda o smrti

izvod iz matice umrlih

identifikacijski dokument (sa slikom) preminule osobe

potvrda o ukopnom mjestu u Republici Hrvatskoj

ukoliko je preminula osoba posjedovala putovnicu Republike Hrvatske, također ju je potrebno priložiti radi poništenja

konzularna pristojba = 27 eura

Ukoliko je riječ o ekshumaciji, tada se zahtjev, po zaprimanju u Konzularnom odjelu Veleposlanstva, šalje na suglasnost Ministarstvu zdravstva RH.

Tekst je dobiven od nadležnog Odjela MVPEI u Zagrebu.

SMRTNI SLUČAJ U BOSNI I HERCEGOVINI

SPROVODNICA

Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07 i 43/09) propisan je način prijenosa umrle osobe iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Prema odredbi članka 61. stavka 1. Zakona, umrla osoba (neovisno o državljanstvu) može se prenositi iz inozemstva u Republiku Hrvatsku na temelju sprovodnice, koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske. To znači da osoba koja radi ukopa želi prenijeti tijelo preminule osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje u RH podnosi zahtjev nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu RH. Osim obrasca sprovodnice koji rodbina preminulog ili pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće:

izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti, dokaz o državljanstvu preminule osobe, putovnicu preminule osobe, koju službenik u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu mora poništiti (ukoliko je državljanin RH posjedovao putovnicu) ili drugu identifikacijsku ispravu iz koje se nedvojbeno može utvrditi državljanstvo i identitet preminule osobe, odobrenje (potvrdu) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi, podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti i netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci; ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova.

Ukoliko je riječ o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa.

Važna napomena:

Provoz (tranzit) umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku obavlja se bez sprovodnice.

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice (pritom je pri prelasku državne granice RH potrebno predočiti potvrdu krematorija).

Za izdavanje sprovodnice naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 54 BAM (tarifni broj 74. stavak 2. i tarifni broj 79. Zakona o upravnim pristojbama).

Nadalje, važno je naglasiti da su pogrebna društva u BiH koja se bave i međunarodnim transportom, uglavnom upoznata sa svom potrebnom zakonskom regulativom i procedurom, tako da se postupci oko pripreme dokumentacije i same organizacije transporta obavljaju u najkraćem roku.

Tekst je dobiven od nadležnog predstavništva MVPEI u Bosni i Hercegovini.

SMRTNI SLUČAJ U ŠVICARSKOJ

Zahtjevu za izdavanje sprovodnice prilaže se:

izvadak iz matice umrlih (ili potvrda o smrti) liječnička potvrda o smrti (s naznakom uzroka) dokaz o državljanstvu i identitetu preminule osobe (u pravilu putovnica koja se u slučaju smrti hrvatskih državljana svakako prilaže u originalu radi poništenja) odobrenje za izvoz tijela preminule osobe iz Švicarske potvrda iz RH s naznakom mjesta ukopa preminule osobe ispunjeni obrazac (dobija se u Veleposlanstvu)

Tekst je dobiven od nadležnog predstavništva MVPEI u Švicarskoj.

SMRTNI SLUČAJ U AUSTRIJI

Sprovodnica se izdaje za prijevoz posmrtnih ostataka i pokop u RH.

Zahtjev za izdavanje sprovodnice u VRH mogu podnijeti članovi obitelji pokojne osobe ili predstavnik pogrebnog poduzeća koje posmrtne ostatke prevozi u RH.

Zahtjevu za izdavanje sprovodnice potrebno je priložiti sljedeće:

putovnicu pokojne osobe smrtni list izdan na međunarodnom obrascu (internacionalni smrtni list) potvrdu iz koje je vidljiv uzrok smrti austrijska dozvola za tranzit posmrtnih ostataka (Leichenpass) potvrda o grobnom mjestu u RH (samo ako se radi o stranom državljaninu)

Za tranzit kroz RH (pokop u nekoj trećoj državi) nije potrebna sprovodnica RH već samo sprovodnica države u kojoj će se obaviti pokop.

Za prijenos urne s pepelom (neovisno o državljanstvu pokojne osobe čiji se pepeo prenosi) potrebna je samo potvrda krematorija gdje je kremacija obavljena.

Konzularna pristojba za izdavanje sprovodnice naplaćuje se prema TB74/2,79(27 €.)

Tekst dobiven od nadležnog predstavništva MVPEI u Austriji.

[spomen, dijaspora] SMRTNI SLUČAJ U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA IZDAVANJE SPROVODNICE ZA PRIJENOS POSMRTNIH OSTATAKA U RH

Za izdavanje sprovodnice za prijenos posmrtnih ostataka u Republiku Hrvatsku nužno je dostaviti slijedeće isprave:

identifikacijsku ispravu pokojne osobe, smrtni list, potvrdu mrtvozornika, izjava ovjerena kod javnog bilježnika pogrebnog poduzeća da je kovčeg zapečačen prema propisima, potvrda nadležnog američkog tijela da ne postoje smetnje za izvoz posmrtnih ostataka u inozemstvu te da osoba nije preminula od infektivnih bolesti, ime i prezime osobe koja prati pokojnu-og, detalje prijevoza (zrakoplov, brod i sl.), potvrda groblja o mjestu ukopa.

Provoz umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku (tranzit) obavlja se bez sprovodnice. Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je potrebno predočiti potvrdu krematorija o kremiranju. Ova konzularna usluga se naplaćuje.

Tekst je preuzet sa stranica nadležnog predstavništva MVPEI u SAD-u.