POGREBNO PODUZEĆE

Muškovac

Lijesovi

Lijes art:312 KK Sarkofag za kremaciju

Izrađen od drva mekih listića-ekološki

Cijena : 2.200,00 kn

Opis proizvoda

Lijes art: 312/KK za kremaciju izrađen od drva mekih listića-ekološki

Iznos s PDV-om: 2.200,00 kn